Pozemkové spoločentvo Uzovské Pekľany

 

Výbor

 
Predseda:                     Peter Hrubý, 13.4.1955, 082 63 Uzovské Pekľany 6
 
Podpredseda:               Štefan Fabián, 4.8.1949, 082 63 Uzovské Pekľany 3
 
Členovia:                      Kvetoslava Korineková, 12.3.1961, 082 63 Jarovnice 138
 
                                     Rastislav Štofan, 26.10.1984, 082 63 Uzovské Pekľany 95
 
                                     MUDr. Ladislav Varhoľ, 19.9.1983, Uzovské Pekľany 18

 

Dozorná rada

 
Predseda:                     Anton Timko, 18.10.1958, 082 61 Ražňany 366
 
Členovia:                      Štefan Ondík, 27.2.1940, 082 63 Uzovské Pekľany 26
 
                                    Jozef Petruš,31.3.1956, 082 63 Uzovské Pekľany 50

 

Smernica

 
Smernica na nakladanie s finančnými prostriedkami na depozitnom účte PS Uzovské Pekľany.
 
Prostriedky na depozitnom účte PS budú slúžiť výhradne na úhradu nákladov pre nových členov, ktorých podiel ešte nebol vyplatený. Prostriedky ostanú na účte po dobu 3 rokov. Po troch rokoch zvyšok prostriedkov sa použije ako rezerva na pestovnú činnosť PS.
 
V Uzovských Pekľanoch, 31.1.2014
 
 
Smernica PS Uzovské Pekľany na prídel a predaj dreva na rok 2014
 
 
1.  Palivové drevo len pre členov za každých i začatých 1 000 m2 – 0,6 m3 za 
     8,50 Eur, až od podielu nad 100 m2.
2.  Drevo na porez pre členov – za aktuálnu trhovú cenu s podmienkou, že jeho 
     ťažba bude zahrnutá v LHP.
3.  Palivové hrubie pre členov – 2,5 Eur za 1 prm. Pri nezaujme členov aj 
     pre cudzích v cene 5,­ Eur za 1 prm. 
     Breza 5,­ Eur za 1prm pre členov spoločenstva najviac však do výšky 10 prm 
     na 1 rok.
 
V Uzovských Pekľanoch, 31.1.2014

 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

Zmluva o pozemkovom spoločenstve je uložená tu.

 

Stanovy PS

Stanovy Pozemkového spoločenstva Uzovské Pekľany nájdete tu.

 

Kontakt

Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany
082 63
+421.514594217 ocupeklany@gmail.com, starosta@uzovskepeklany.sk