Komunálne voľby 2014

 
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA KONALI DŇA 15.11.2014
 
 
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:                    284
Počet odovzdaných obálok:                                          119
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:  110
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu:     101
Volebná účasť:                                                             41,9%
     
 
Poradie podľa počtu hlasov pre voľby starostu obce:  
Peter Hrubý (SMER - sociálna demokracia)                   101
 
Poradie podľa počtu hlasov pre voľby poslancov OZ:  
Martin Kollar (SNS)                                                      84
Rastislav Štofan (SNS)                                                 70
MUDr. Ladislav Varhoľ (nezávislý kandidát)                     64
Miroslav Andráš (SMER - SD)                                       62
Peter Pivovarník (SMER - SD)                                      62
 
Náhradníci:
Pavol Šima                                                                 58
 
 
 
 
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
 
pre vol'by starostu obce v Uzovských Pekl'anoch
 
15. novembra 2014
 
Miestna volebná komisia v Uzovských Pekľanoch podľa $ 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov vyhlasuje, že pre vol'by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
 
1. Peter Hrubý, 59 r., ekonóm, Uzovské Pekľany 6, SMER- sociálna demokracia

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
 
pre vol'by poslancov Obecného zastupitel'stva v Uzovských Pekl'anoch
 
15. novembra 2014
 

Miestna volebná komisia v Uzovských Pekľanoch podľa $ 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov vyhlasuje, že pre vol'by poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 
1. Miroslav Andráš, 53 r., elektromontér, Uzovsé6 Pekľany 47, SMER - sociálna demokracia
 
2. Martin Kollár, 41 r., vodič, Uzovské Pekľany 50, Slovenská národná strana
 
3. Peter Pivovarník, 32 r., živnostník, Uzovské Pekľany 74, SMER - sociálna demokracia
 
4. Pavol Šima, 55 r., vodič, Uzovské Pekľany 101, SMER - sociálna demokracia
 
5. Rastislav Štofan, 30 r., obchodný zástupca, Uzovské Pekľany 95, Slovenská národná strana
 
6. Ladislav Varhol', MUDr., 31 r., lekár, Uzovské Pekľany 18,,,nezávislý kanditát"
 
 
 

Kontakt

Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany
082 63
+421.514594217 ocupeklany@gmail.com, starosta@uzovskepeklany.sk